Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Patty Mary Fashion Comm.V.
Hoogstraat 70 B3
9450 Haaltert
België
[email protected]
+32 (0)490 43 12 42
BTW BE 0748.915.521

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Patty Mary Fashion Comm.V., te Hoogstraat 70 B3, 9450 Haaltert, België, BTW BE 0748.915.521, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Deze Algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van Patty Mary Comm.V. (handelsnaam: MIRA MARA) (verder ‘Patty Mary Comm.V.’ of ‘wij/we/ons’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website van Patty Mary Comm.V. (verder ‘de klant’ of ‘je/jou/jouw’).

Door het plaatsen van een bestelling ga je expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door jou geplaatste bestelling en verklaar je bekend te zijn met de inhoud ervan.

Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden, dus lees de algemene voorwaarden steeds als je onze website bezoekt. Patty Mary accepteert geen andere voorwaarden, tenzij we daar schriftelijk mee akkoord gaan.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten , zie verder artikel 6.

Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn niet in de op de website vermelde prijs verdisconteerd. Eventueel bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor eigen rekening en risico van de klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod en product informatie

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Patty Mary Comm.V. niet. Patty Mary Comm.V. is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Patty Mary Comm.V. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle kleuren en omschrijvingen van onze producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Mogelijk kan het beeld en de kleurkwaliteit variëren afhankelijk van jouw scherm. Patty Mary kan niet garanderen dat jouw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij jou om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Patty Mary Comm.V..

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Patty Mary Comm.V.. Patty Mary Comm.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Bestelling/online aankopen

Een bindende koop komt tot stand wanneer de Klant een bestelling plaatst via de website van Patty Mary CommV.. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd als je de laatste stap van het bestelproces hebt afgerond.

Patty Mary Comm.V. behoudt zicht het recht voor de bestelling niet te aanvaarden in het geval:

De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval Patty Mary Comm.V. twijfelt aan de juistheid daarvan;

 • Je een eerdere betalingsverplichting niet bent nagekomen;
 • Je eerdere bestellingen niet in ontvangst hebt genomen en/of niet hebt opgehaald;
 • Het door jou opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar Patty Mary Comm.V. niet bezorgt.

Patty Mary Comm.V. zal je zo binnen de 5 werkdagen op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van de bestelling.

In het geval een product dat je besteld hebt niet op voorraad is, zullen we je dit direct meedelen en je een alternatieve oplossing bieden. (bv. verzending op een later tijdstip, vervangend product of terugbetaling)

Artikel 5: Betaling

Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt, word je verwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek je bestelling te betalen.

Patty Mary Comm.V. maakt gebruik van de diensten van Mollie B.V. (Nijstad 15, 7909 HS Hoogeveen, Nederland). Met de betaling van jouw bestelling geef je Mollie B.V. de toelating om je persoonsgegevens te gebruiken voor de verwerking van transacties.

De klant heeft de keuze tussen volgende betalingswijzen:

 • Bancontact
 • Maestro
 • Mastercard
 • iDeal
 • PayPal
 • Visa
 • Belfius; ING HomePay; KBC;

Patty Mary Comm.V. is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van jouw creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

Artikel 6: Levering en verzendkosten

6A Levering

Patty Mary Comm.V. doet er alles aan om de bestelling van de klant zo snel mogelijk te verwerken, maar in ieder geval 30 dagen na de aankoopdatum, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk bepaald.

Patty Mary Comm.V. maakt gebruik van de diensten van Bpost en andere transportmaatschappijen. Door het plaatsen van je bestelling geef je Bpost en de overige transportmaatschappijen de toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de verzending te verwerken.

Producten van Patty Mary Comm.V. worden via Bpost of een andere vervoerder bij jou geleverd op het door jou doorgegeven leveringsadres. Zodra jouw bestelling bevestigd is, kunnen wij het leveringsadres niet meer wijzigen. Wij kunnen noch verzenden naar postbussen, noch aan doorstuuradressen.

Zodra je bestelling verzonden wordt, ontvang je per e-mail een verzendbevestiging met een trackingnummer en een link naar de website van de koerier. Met behulp van deze service kan je jouw bestelling opvolgen wanneer je maar wenst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 48uur worden gemeld aan Patty Mary Comm.V..

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat jij (of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit hebt gekregen. Het risico gaat echter al over op jou bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van jou de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze niet door ons was geboden.

6B Verzendkosten en bestemmingen

Patty Mary Comm.V. levert in alle landen van Europa en vermeldt hiervan de verzendkost:

 • België: €4,95 (gratis vanaf €50,00)
 • Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg: tarief van toepassing op huidig moment
 • Overige Europese landen: tarief van toepassing op huidig moment

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Patty Mary Comm.V.

Je verbindt je er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Patty Mary Comm.V. te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Patty Mary Comm.V. via een ondubbelzinnige verklaring, dus bv. schriftelijk per post of e-mail, op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen voor de herroepingstermijn is verstreken.

Je moet de producten terugzenden of overhandigen aan Patty Mary Comm.V. (Hoogstraat 70 B3, 9450 Haaltert, België) binnen de termijn van 14 kalenderdagen en dit onbeschadigd in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs. Je betaalt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is en/of beschadigd is, behoudt Patty Mary Comm.V. zich het recht voor jou aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Patty Mary Comm.V. betaalt jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Er zullen voor jou voor terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bij bestelling van gepersonaliseerde items vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 9: Recht om jouw bestelling te retourneren

Onafhankelijk van je recht op herroeping (artikel 8) stellen wij de Klant in de gelegenheid om de bij ons aangekochte producten terug te sturen en dit binnen 14 kalenderdagen, met uitzondering van gepersonaliseerde items. Deze periode gaat in vanaf het moment van levering van je bestelling. Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd.

9A Retourprocedure

Na een retouraanvraag te hebben ingediend via (vul hier de link in van de website), dien je het retourlabel te downloaden en op het pakket te plakken. De retour is gratis mits je dit retourlabel gebruikt. Gebruik je dit niet, draag jij de retourkosten. Je levert het pakket bij de door jou gekozen vervoerder. Als jouw retourzending door ons ontvangen en verwerkt is, brengen wij je hiervan via mail op de hoogte. Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van jouw geretourneerde stuks.

9B Onze voorwaarden

Wij accepteren jouw retour graag, mits dat je volgende punten respecteert:

 • De retour is aangevraagd binnen 14 dagen na levering van je bestelde goederen.
 • De geretourneerde producten dienen in de originele verpakking samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs terug bezorgd te worden.
 • Elk stuk is strikt ongebruikt en in volledig onbeschadigde toestand.
 • Bij terugbetalingen wordt de originele verzendingskost niet vergoed.
 • Wij aanvaarden geen retour van gepersonaliseerde producten.

Let op:

Indien Patty Mary Comm.V. jouw terugbetaling niet kan uitvoeren omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal je verwittigd worden. Terugzendingen die niet geaccepteerd werden, kunnen terug naar jou verstuurd worden. In geval je de stuks niet terug wenst te ontvangen, zullen deze vernietigd worden. Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden.

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd

Om een beroep te doen op de garantie moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Patty Mary Comm.V. zo snel mogelijk inlichten. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij door jou opgegeven adres zijn afgeleverd, dien je contact op te nemen met Patty Mary Comm.V. en het artikel op jouw kosten terug te bezorgen aan Patty Mary Comm.V.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op de datum van de aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing:

 • Voor normale slijtage van het product
 • Bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd
 • Bij niet naleven van onderhouds- en/of gebruiksinstructies
 • Bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • Indien het product door jou werd gewijzigd of bij tussenkomt door een niet door Patty Mary Comm.V. aangewezen derde
 • Bij commercieel gebruik

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van Patty Mary Comm.V. is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)490 43 12 42, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Hoogstraat 70 B3, 9450 Haaltert. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Patty Mary beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Patty Mary Comm.V. zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy verklaring

In onze privacy verklaring vind je informatie over hoe Patty Mary Comm.V. jouw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verbind je je ook aan onze privacy verklaring.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Patty Mary Comm.V. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Patty Mary Comm.V. . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patty Mary Comm.V.

Artikel 18: toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of huidige Algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbank waar Patty Mary gevestigd is. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Laatst bijgewerkt: 28/02/2021